วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2553

การจัดสวน


สวนทาวน์เฮ้าส์
การจัดสวนทาวน์เฮ้าส์ค่อนยาก เนื่องจากพื้นที่จำกัด ประมาณ 8 ตร.ม. (2.0x4.0) ส่วนมากมักจะเทคอนกรีต ทั้งๆ ที่คอนกรีต เพิ่มความร้อนให้กับตัวบ้าน และการอยู่แต่ในห้องทำให้เกิดความเครียดโดยไม่รู้ตัว การมีสวนเล็กๆ ขนาดกระทัดรัด มีผลต่อจิตใจมาก จึงควรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ตรงนี้ให้มากที่สุด เราอาจปลูกไม้คลุมดิน บางชนิด เช่น หนวดปลาดุก ดีปลี หรือพลูกำมะหยี่ ซึ่งให้ความเขียวและความชุ่มชื้นบนดินทำให้รู้สึกเย็นสบาย พื้นที่บางส่วนปูวัสดุแข็ง เช่น อิฐดินเผา ศิลาแลง หรือหินทราย ไว้ใช้วางชุดสนาม การปลูกไม้ยืนต้น ควรเป็น ต้นไม้ขนาดเล็ก หรือขนาดกลางมีความสูงประมาณ 1.0-1.5 เมตร เช่น โมก แก้ว รำเพย แก้วเจ้าจอม พุด หรือ ปาล์มขนาดเล็ก เช่น หมากเขียว หมากแดง หมากนวล เป็นต้น
สวนหอพักระเบียงของหอพัก โดยทั่วไปจะมีขนาดประมาณ 1.50x2.0 เมตร ค่อนข้างจะคับแคบ แต่ก็สามารถจัดให้เป็น ที่พักผ่อน ได้ด้วยการจัดเก้าอี้และต้นไม้ให้ชิดข้างฝาจะทำให้พื้นที่ดูกว้างขึ้น วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้จัดสวนหอพัก ควรมีน้ำหนักเบา ยกย้ายง่าย เพราะผู้ที่อยู่หอพักไม่ใช่เจ้าของที่ถาวรวัสดุที่มีน้ำหนักเบาได้แก่ กระบะไม้ หรือกระถางพลาสติก หากใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ควรให้เป็นวัสดุชนิดเดียวกันเพื่อให้กลมกลืนทั้งบริเวณ ต้นไม้ที่ใช้ควรดูแลง่ายสามารถอยู่ในที่ร่มรำไร ถ้าหากมีแสงแดดสาดถึงก็ใช้ไม้ดอกได้
สวนอาคารชุดสวนอาคารชุดจะมีลักษณะค่อนข้างถาวร เพราะผู้อยู่อาศัยเป็นเจ้าของ ดังนั้นการตกแต่ง จึงไม่ต้องคำนึงถึงการโยกย้ายบ่อยๆ อาจยกระดับพื้นขึ้นตรงบริเวณที่วางชุดนั่งเล่น กระบะต้นไม้อาจมีขนาดใหญ่สักหน่อยก็ได้ การทำโครงไม้ระแนงก็เพื่อไว้แขวนต้นไม้ หรือปลูกไม้เลื้อย ถ้ามีแสงแดดเพียงพอ
สวนอาคารพาณิชย์ โดยทั่วไประเบียงอาคารพาณิชย์ จะมีขนาดค่อนข้างแคบ แต่อาจออกแบบให้ใหญ่ได้หากเจ้าของต้องการ อย่างไรก็ตาม เอกลักษณ์ของ อาคารพาณิชย์ คือเหล็กดัด ดังนั้นจึงน่าออกแบบให้เหล็กดัดมีความสวยงามน่าดู และใช้ประโยชน์ได้มากกว่ากันขโมย เช่น ใช้เป็นที่วาง กระบะต้นไม้ แขวนกระถางต้นไม้ต้นไม้ไม่ควร มีขนาดใหญ่มาก หากมีแสงน้อย เพื่อจะได้สับเปลี่ยนโยกย้ายให้ได้รับแสงโดยทั่วถึง พื้นจะเป็น กระเบื้องหรือไม้ขึ้นอยู่กับรสนิยม และความเหมาะสมของทิศทาง อ่างน้ำล้นเป็นของตกแต่ง ที่อาจเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ตามความชอบ
สวนบ้านเดี่ยวหน้าบ้าน ควรเลือกพันธุ์ไม้ปลูกตามความเหมาะสมของทิศทางแดด ตัวเอย่างเช่น ถ้าหน้าบ้านหันไปทางทิศตะวันตก แดดจะส่องเข้า บ้านแรงมาก ในตอนบ่าย ควรปลูกต้นไม้ที่สามารถบังแดดได้เพื่อไม่ให้ผนังบ้านร้อน ถ้าบ้านมีพื้นที่หน้าบ้าน มากพอที่จะปลูกต้นไม้ ให้ร่มเงา เช่น พิกุล จำปี ปีป ซึ่งการดูแลให้ต้นปีปมีใบดกแน่น ต้องหมั่นให้น้ำ มิฉะนั้นปีปจะมีใบโปร่งทำให้ได้ร่มเงาน้อย แต่ถ้าบ้านมีเนื้อที่น้อย ควรปลูกต้นไม้ ที่ไม่กินพื้นที่มากแต่สามารถทำให้ผนังบ้านได้ร่มเงา ได้แก่ ต้นไม้ตระกูลหมาก หรือปาล์ม บางชนิด เช่น หมากเขียว หมากเหลือง หมากนวล เนื่องจากเป็นต้นไม้ที่มีขนาดค่อนข้างกระทัดรัดและรากไม่รบกวน โครงสร้างของอาคารถ้าหากหน้าบ้านหันทางทิศเหนือ หรือ ตะวันออก ปัญหาเรื่องแสงแดดจะน้อย เพราะได้เงาของอาคารช่วยในตอนบ่าย ดังนั้นจะใช้ ต้นไม้ขนาดเล็ก เช่น โมก แก้ว หรือลำดวนก็ได้หน้าบ้าน เป็นจุดที่ทุกคน ต้องการให้สวย จึงควรจัดเป็นสวนหย่อม และไม่ควรมีต้นไม้ที่ทึบมาก จนมองไม่เห็น หน้าบ้าน หากมีใครไปใครมา และการจัดสวน ที่ให้สีสันบ้างจะให้บรรยากาศต้อนรับแก่ผู้มาเยือนการทำสนามหน้าบ้าน นอกจากจะให้ความรู้สึกร่มรื่นแล้ว หญ้าจะช่วยเก็บความชุ่มชื้นให้ดิน และช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโตดี และให้ความ เย็นแก่ พื้นดิน บริเวณบ้าน ทำให้บ้านเย็นสบายมากขึ้น ซึ่งทำให้ช่วยลดการใช้แอร์ และพัดลมลงได้

ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี

ศรีมหาโพธิคู่บ้าน ไผ่ตงหวานคู่เมือง ผลไม้ลือเลื่อง เขตเมืองทวารวดี "

ปราจีนบุรี เป็นจังหวัดชายแดนอยู่ทางทิศด้านตะวันออก ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 135 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 4,762 ตารางกิโลเมตร เคยเป็นดินแดนที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยทวารวดี และต่อเนื่องมาจนถึงสมัยลพบุรี ประมาณ 800 ปี ก่อนปรากฏหลักฐานเป็นซากเมืองโบราณที่เรียกว่า “เมืองศรีมโหสถ” ที่ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ และทางด้านทิศตะวันออกของเมืองศรีมโหสถ ที่บริเวณบ้านโคกขวาง อำเภอศรีมหาโพธิ ยังมีชุมชนโบราณมีอายุร่วมสมัยเดียวกันกับเมืองศรีมโหสถอีกด้วย บริเวณซากเมืองโบราณเหล่านี้มีซากโบราณสถานซึ่งใช้ประกอบพิธีกรรม ศาสนกิจ และโบราณวัตถุ ได้แก่ พระพุทธรูป เทวรูป เครื่องปั้นดินเผา เครื่องสำริด ซึ่งเป็นเครื่องมือ และเครื่องใช้กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป

ต่อมาศูนย์กลางความเจริญได้ย้ายมาตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกงดังเช่นปัจจุบัน ในสมัยกรุงศรีอยุธยา เรียกว่า “เมืองปราจีน” ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นก็ยังเรียกว่า “เมืองปราจิณ” หรือ “มณฑลปราจิณ” จวบจนในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดระเบียบการปกครองแผ่นดินตามแบบต่างประเทศ และมณฑลปราจิณได้ถูกยุบเลิก คงมีฐานะเป็นเพียง หัวเมืองเมืองหนึ่ง ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนคำว่า “เมือง” เป็น “จังหวัด” จึงมีชื่อเรียกใหม่ว่า จังหวัดปราจีนบุรี

อาณาเขตและการปกครอง :
ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมาทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทราทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดสระแก้วทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดนครนายก

จังหวัดปราจีนบุรีแบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอบ้านสร้าง อำเภอ ประจันตคาม อำเภอศรีมโหสถ อำเภอศรีมหาโพธิ อำเภอกบินทร์บุรี และอำเภอนาดี

ระยะทางจากอำเภอเมืองปราจีนบุรีไปยังอำเภอต่าง ๆ
อำเภอบ้านสร้าง 20 กิโลเมตรอำเภอศรีมโหสถ 20 กิโลเมตรอำเภอศรีมหาโพธิ 21 กิโลเมตรอำเภอประจันตคาม 30 กิโลเมตรอำเภอกบินทร์บุรี 60 กิโลเมตรอำเภอนาดี 78 กิโลเมตร

ระยะทางจากจังหวัดปราจีนบุรีไปยังจังหวัดใกล้เคียง
นครนายก 29 กิโลเมตรฉะเชิงเทรา 76 กิโลเมตรสระแก้ว 98 กิโลเมตรระยอง 186 กิโลเมตรนครราชสีมา 194 กิโลเมตรจันทบุรี 245 กิโลเมตร

นอกจากนั้นที่บริเวณสี่แยกเนินหอมมีรถโดยสารประจำทาง หรือจะเช่ารถไปยังแก่งหินเพิง หรือน้ำตกต่าง ๆ และสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ได้

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ (รหัสทางไกล 037)
ททท.สำนักงานภาคกลางเขต 8 จ.นครนายก
312-282 , 312-284
ศาลากลางจังหวัด
211-013
สำนักงานจังหวัด
211-582
สถานีตำรวจภูธร อ.เมือง
211-135 , 211-058
ตำรวจท่องเที่ยว
1155
ตำรวจทางหลวง ส.ทล.5 กก.3 กบินทร์บุรี
213-498
ตู้ยามปราจีนบุรี
211-622
สถานีขนส่งจังหวัด
211-292
สถานีรถไฟ
211-120
รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์
211-289 , 211-446
รพ.กบินทร์บุรี
281-197
รพ.สระแก้ว
241-012
รพ.อรัญประเทศ
321-190

ประวัติอั้ม พัชรพาพัชราภา ไชยเชื้อ

การศึกษา ประถม - โรงเรียนสตรีวรนาถ, มัธยม- โรงเรียนดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา ปริญญาตรี - มหาวิทยาลัยรังสิต คณะนิเทศศาสตร์ เอกการประชาสัมพันธ์เข้าสู่วงการ ประกวด สาวแฮ็คส์ ปี 2540 ( ได้รับตำแหน่งชนะเลิศ )ผลงานชิ้นแรก MV ไม่ใช่คนในฝันของต้น อาภากรสีที่ชอบ - ดำ ชมพู ม่วง งานอดิเรก - ฟังเพลง ช้อปปิ้ง คุยโทรศัพท์บุคลิก/นิสัยโดดเด่น ร่าเริง ว่องไว นักร้องคนโปรด มาช่า วัฒนพานิช ดาราคนโปรด ชไมพร จตุรภุช รางวัลที่เคยได้รับ ปี 2540 รางวัลชนะเลิศ MISS HACK ประจำปี 1997 ปี 2547 รางวัล TOP AWARDS ในฐานะนักแสดงนำฝ่ายหญิงยอดเยี่ยม ประจำปี 2546 จากละครเรื่อง โซ่เสน่หา ทางช่อง 7 ปี 2546 รางวัล ดูเร็กซ์ โกบอล เซ็กส์ 2003 ในฐานะสาวเซ็กซี่แห่งปี 2546 จัดโดย ดูเร็กซ์ ปี 2547 รางวัล ดูเร็กซ์ โกบอล เซ็กส์ 2004 ในฐานะสาวเซ็กซี่แห่งปี 2547 จัดโดย ดูเร็กซ์ ปี 2548 รางวัล ดูเร็กซ์ โกบอล เซ็กส์ 2005 ในฐานะสาวเซ็กซี่แห่งปี 2548 จัดโดย ดูเร็กซ์ปี 2547 รางวัลเทพทอง ปี 2547 รางวัล Most Talk About จากนิตยสาร Gossip Starปี 2548 รางวัล Most Talk About จากนิตยสาร Gossip Starปี 2546 รางวัล สาวเซ็กซี่แห่งปี 2003 จากนิตยสาร FHMปี 2547 รางวัล สาวเซ็กซี่แห่งปี 2004 จากนิตยสาร FHMปี 2548 รางวัล สาวเซ็กซี่แห่งปี 2005 จากนิตยสาร FHMปี 2548 รางวัล "ชุดแต่งกาย , ขวัญใจแจ๋ว , ขวัญใจสาวหล่อ , ขวัญใจแอร์โฮสเตจ , ขวัญใจนักศึกษา" จากงานครบรอบ 16 ปี นิตยสารทีวีพูล (ผลการโหวตจากสวนดุสิต โพล)ปี 2548 รางวัล ขวัญใจ Oops! จากนิตยสาร Oops!ปี 2549 รางวัล TOP AWARDS ในฐานะนักแสดงนำฝ่ายหญิงยอดเยี่ยม ประจำปี 2548 จากละครเรื่อง เพลิงพายุ ทางช่อง 7ปี 2549 รางวัล In Young Generation Choice สาขา "Sexy Girl ดารา-นักร้องเซ็กซี่" และ สาขา "Best Actress นางเอกในดวงใจ" จากนิตยสารอิน ปี 2549 รางวัล " All time sexiest woman in Thailand " จากนิตยสาร FHMปี 2549 รางวัล "ขวัญใจนักศึกษา" จากงานครบรอบ 17 ปี นิตยสารทีวีพูล (ผลการโหวตจากสวนดุสิต โพล)ผลงานละครที่ผ่านมา1. มณีเนื้อแท้ ( ปี 2540 / ดีด้า/ช่อง7 ) หนุ่ม-คงกระพัน แสงสุริยะ 2. อีสา-รวีช่วงโชติ ( ปี 2541/ ดาราวีดีโอ / ช่อง7 ) บรู๊ค-ดนุพร ปุณณกันต์ 20.203. ชวนฝันพนันรัก ( ปี 2541/ อัครฯ / ช่อง7 ) เอกรัตน์ สารสุข 4. คู่เขยคู่ขวัญ ( ปี 2541 / ดาราวีดีโอ / ช่อง7 ) หลุยส์-อัมรันทร์ สิมะโรจน์ 5. ลูกหว้า ( ปี 2542 / ดาราวีดีโอ / ช่อง7 ) เชสเตอร์ แมคโดนัล 6. รักสองภพ ( ปี 2542 / อัครฯ / ช่อง7 ) บี๋-สวิช เพชรวิเศษศิริ 7. พลับพลึงสีชมพู ( ปี 2542 / ดีด้า / ช่อง7 ) อ้น-รติพงศ์ ภู่มาลี 8. แม่นาค ( ปี 2543 / ดาราวีดีโอ / ช่อง7 ) พีท ทองเจือ 9. มรสุมแห่งชีวิต ( ปี 2543 / ดาราวีดีโอ / ช่อง7 ) ตุ้ย- ธีรภัทร สัจจกุล 10. รากนครา ( ปี 2543 / ดาราวีดีโอ / ช่อง7 ) บรู๊ค-ดนุพร ปุณณกันต์ 11. คมพยาบาท ( ปี 2544 / ดีด้า / ช่อง7 ) วี-วีรภาพ สุภาพไพบูลย์ 12. เพชรตัดเพชร ( ปี 2544 / ดาราวีดีโอ / ช่อง7 ) เจ-เจตริน วรรธนะสิน 13. ทัณฑ์กามเทพ ( ปี2545 / ดาราวีดีโอ / ช่อง 7 ) น็อต-นุติ เขมะโยธิน 14. จิตสังหาร ( ปี 2545 / ดาราวีดีโอ / ช่อง7 ) ป๋อ-ณัฐวุฒิ สกิตใจ 15. จารชนยอดรัก ( ปี 2546 / อาร์เอส / ช่อง7 ) เจมส์-เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ 16. กามเทพตัวน้อย ( ปี 2546 / 559ออนแอร์ / ช่อง7 ) ชาคริต แย้มนาม 17. โซ่เสน่หา ( ปี 2546 / เป่าจินจง / ช่อง7 ) ออย-ธนา สุทธิกมล 18. เดิมพันวันวิวาห์ ( ปี 2546 / ดาราวีดีโอ / ช่อง7 ) อู-ภาณุ สุวรรณโณ 19. 7 พระกาฬ ( ปี 2547 / ดีด้า / ช่อง7 ) บรู๊ค-ดนุพร ปุณณกันต์ 20. ฟ้าใหม่ ( ปี 2547 / ดีด้า / ช่อง7 ) ป๋อ-ณัฐวุฒิ สกิตใจ 21. นางสาวจริงใจกับนายแสนดี ( ปี 2547 / หนุกหนาน / ช่อง7 ) ติ๊ก-เจษฎาภรณ์ ผลดี 22. เชลยบาป ( ปี 2548 / เลนีตัส / ช่อง7 ) อู-ภาณุ สุวรรณโณ 23. เพลิงพายุ ( ปี 2548 / ฮั้ง มโนก้า / ช่อง7 ) ออย-ธนา สุทธิกมล 24. เหมราช ( ปี 2548 / ดีด้า / ช่อง7 ) หนุ่ม-ศรราม เทพพิทักษ์ 25. สองเสน่หา ( ปี 2548 / หนุกหนาน / ช่อง7 ) วี-วีรภาพ สุภาพไพบูลย์ 26. เหรียญเหมราช ( ปี 2549 / ดีด้า / ช่อง7 ) หนุ่ม-ศรราม เทพพิทักษ์ ( รอเปิดกล้อง ) 27. สายเลือดแห่งรัก ( ปี 2549 / ฮั้ง มโนก้า / ช่อง7 ) พอล-ภัทรพล ศิลปาจารย์ 28. แรงฤทธิ์พิศวาส ( ปี 2549 / กันตนา / ช่อง7 ) สเตฟาน-สันติ วีระบุญชัย 29. ปิ่นมุก ( ปี 2549 / ดาราวีดีโอ / ช่อง7 ) ซี-ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์ 30. บุพเพเล่ห์รัก ( ปี 2550 / โพลีพลัส / ช่อง7 ) ป๋อ-ณัฐวุฒิ สะกิดใจ 31. เย้ยฟ้าท้าดิน ( ปี 2551 / กันตนา / ช่อง7 ) เวียร์ ศุกลวัฒน์ คณารศ 32. เมียหลวง ( ปี 2552 / ดาราวิดีโอ / ช่อง7 ) ตุ้ย ธีรภัทร สัจจุกล 33. แจ๋วใจร้ายกับคุณชายเทวดา ( ปี 2552 / โพลีพลัส / ช่อง7 ) เป้-อารักษ์ อมรศุภศิริ ผลงานภาพยนตร์ 2545 ภาพยนตร์ fake โกหก ... ทั้งเพ2546 พากษ์เสียง ซูฉี ในภาพยนตร์ so closed2549 ภาพยนตร์ ผีเลี้ยงลูกคน 2549 ภาพยนตร์ ซุปเปอร์สตาร์หน้าเป็น ( รอเปิดกล้อง )ผลงานโฆษณาแฮ็คส์ , เคเอครีม , พอนด์ , มิสทีน , รถจักรยานยนต์ฮอนด้า เวฟ , แซนดี้ , สบู่ลักส์ , ชาเขียวโตเซน , ซันซิล